main banner sr
  • DEFINICIJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Energetska efikasnost je upotreba manje količine energije za obavljanje istog posla, odnosno funkcije (grejanje ili hlađenje prostora, rasveta, proizvodnja različitih proizvoda, rad automobila, itd.).
Ona se nikako ne sme posmatrati kao štednja energije jer štednja uvek podrazumeva neku vrstu odricanja dok efikasna upotreba energije nikad ne narušava uslove rada i življenja, već ih unapređuje. Važno je još naglasiti da poboljšana efikasnost upotrebe energije ima za cilj smanjenje potrošnje za istu količinu proizvoda/usluga što rezultira i proporcionalnom novčanom uštedom.
Uz sve to, energetska efikasnost ima za cilj i smanjenje zagađenja životne sredine.

  • GDE JE DANAS SRBIJA NA POLJU ENERGETKSE EFIKASNOSTI

Srbija danas ima najniži stepen energetske efikasnosti u Evropi.
Države zapadne Evrope po kvadratnom metru potroše između 50 i 70 kilovat sati (kWh) energije godišnje dok je u Srbiji potrošnja od 150 do 250 kWh.

U martu 2013. god. je usvojen zakon o efikasnom korišćenju energije, koji ima za cilj da obezbedi i podrži odgovorno, racionalno i održivo korišćenje energije i tako doprinese sigurnijem snabdevanju energijom, smanjenju uvozne zavisnosti, povećanju konkurentnosti privrede i standardu građana. Ovim zakonom se ide ka strateškom planu i međunarodnoj obavezi Srbije da uštedi 9% bruto finalne potrošnje energije do 2018. godine.

Jedna od najvažnijih odredbi u tom zakonu je da će umesto dosadašnje naplate po kvadratnom metru, od iduće godine toplane morati da instaliraju kalorimetre, pomoću kojih će korisnici troškove plaćati prema stvarnom utrošku energije. Ti troškovi mogu biti znatno niži ukoliko investirate u energetsku sanaciju!

  • ŠTA SU EVROPSKE TENDENCIJE

Akcioni plan Evropske Komisije o energetskoj efikasnosti (2006)

eikasnostCiljevi energetske politike u EU do 2020. godine
• smanjenje emisije štetnih gasova za 20%
• smanjenje potrošnje energije za 20%
• povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije za 20%

U državama članica EU posle 31.12.2020. godine sve nove zgrade treba da budu u kategoriji nulte potrošnje energije!
Energetski nulta kuća (Zero Energy Building) je kuća koja je sposobna da generiše svu potrebnu energiju za njeno korišćenje.

  • ŠTA SE MOŽE POSTIĆI ENERGETSKOM SANACIJOM OBJEKATA

Preko 80 % objekata u Srbiji nema termoizolaciju fasade, i zbog toga su veliki rasipnici energije. Najveći gubitak energije u objektima je kroz zidove neizolovanih zgrada i kroz loše prozore. Postavljanjem termoizolacije fasade, zamenom stolarije i osavremenjivanjem sistema grejanja može se postići ušteda čak i do 50 %!

Uz sve to, treba naglasiti da cene energenata pokazuju kontinualnu tendenciju rasta, što znači da se investiranjem u energetsku efikasnost mogu ostvariti još veće uštede u budućnosti.